Bli medlem

Ge stöd

Medlemsavgiften i Vänföreningen Ihushi är 150:- för vuxna och 20:- för barn och ungdom.

Betala till bg 497-2790 eller Swish 1232386779.

Ge en gåva

Ge en gåva genom att sätta in pengar på bg 497-2790 eller Swish 1232386779..

Skriv på talongen hur du vill att pengarna ska användas – som ett allmänt stöd, eller öronmärkt för ett visst syfte (t ex för förskolan eller yrkesutbildningen, reservfonden), se nedan.

Tre prioriterade områden för 2018

IDC strävar efter att öka sina intäkter så att man kan klara den löpande verksamheten vid centret utan att vara bidragsberoende (läs mer). Hittills har man inte lyckats fullt ut med detta och vårt fortsatta stöd är därför betydelsefullt. Under 2018 har vi kommit överens med IDC om att prioritera tre områden för vårt ekonomiska stöd.

• Stöd till IDC:s förskola och förskolenätverket, bl a för att kunna fortsätta med satsningar

som ”Barnens Dag” och fortbildningsseminarier för förskollärarna (läs mer).

• Stöd till yrkesutbildningen. IDC planerar att ställa om yrkesutbildningen i samarbete med

Umoja Mafundi Ihushi, UMI (”Föreningen Ihushis hantverkare”). UMI består av f d elever på IDC:s yrkesskola. Många av dem är idag framgångsrika hantverkare som under de senaste åren tagit emot IDC:s andraårselever för praktik. Under 2018 planerar man att gå ett steg längre i det här samarbetet så att UMI:s medlemmar tar på sig mer ansvar för praktik och handledning.

• Sedan 2013 har vi hjälpt IDC att bygga upp en reservfond, en fond som inte får användas till

löpande utgifter, men där man kan låna pengar till varulager och liknande. Reservfonden har varit viktig för att IDC skulle kunna driva Kisesa-butiken: För att kunna sälja byggmaterial i butiken, måste man först köpa in ett lager med cement och armeringsjärn etc från en grossist.

I november 2017 drabbades IDC av ett inbrott i butiken och i snickarverkstaden. Tjuvarna försvann med värden för SEK 20.000:-. Då var det bra att reservfonden fanns för att snabbt kunna ersätta det som stulits. Men nu behöver reservfonden byggas upp igen.