Solvatten i vart 10:e hushåll

Sedan 2015 samarbetar Vänföreningen Ihushi med en programgrupp inom Soroptimisterna Sverige, som arbetar för att sprida Solvatten-behållare till fattiga hushåll i Afrika. Solvatten är en mycket uppmärksammad svensk uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar.  Läs mer på <www.solvatten.se>.

Soroptimisterna Sverige har skänkt sammanlagt 270 Solvatten-behållare till IDC i fyra omgångar. Den senaste sändningen kom fram till Ihushi sommaren 2017. Varje behållare kostar ca 1.100:- (med frakt och införselavgifter) och allt har bekostats av Soroptimisterna. Det är en storartad gåva som har betytt mycket för Ihushi. I och med den senaste

sändningen har nu vart tionde hushåll i Ihushi (och angränsande byar) en egen behållare. Dessutom har alla skolor och hälsokliniker i området var sin behållare.

Solvatten-behållarna har delats ut till ensamstående mödrar med flera barn och dessutom till hushåll med föräldralösa barn, dvs vanligen mor- eller farföräldrar som tagit över ansvaret för barnen när föräldrarna dött i aids eller på annat sätt. Ett exempel är Ester Shija, på bilden här bredvid, som är änka med två egna barn. Hon delar nu hushåll med sin äldre bror och tillsammans har de tagit hand om sex föräldralösa barn.

När behållarna delas ut, samlas mottagarna till en utbildningsdag på IDC:s lärocenter, då man förklarar hur behållarna ska användas. Bilden till höger är från utbildningsdagen sommaren 2017. Då medverkade också några kvinnor som fått behållare under 2015-2016, och de berättade vilken nytta de hade haft av dem och hur glada de är för sina behållare.

Sommaren 2017 gjorde IDC en uppföljning av hur hushållen har använt Solvattenbehållarna. Resultaten är både glädjande och imponerande. Alla hushåll har kvar sina behållare i gott skick och de används dagligen (när solen skiner). Fördelarna med Solvatten betonades i uppföljningsintervjuerna: (1) att vattnet var rent, barnen blev inte magsjuka, (2) att de sparat tid och pengar genom

att inte behöva koka vattnet för att rena det, och (3) att de sparat tid och pengar genom att använda det redan varma vattnet från behållaren när man lagar mat eller kokar te.

Vi har skrivit tre rapporter om Solvatten-användningen i Ihushi som kan laddas ner här:

–  En första uppföljning september 2015

–  Uppföljning april 2016

–  Uppföljning augusti 2017