Första sändningen 2015

Våren 2015 skänkte Soroptimisterna Sverige (www.soroptimistsweden.se) 72 Solvatten-behållare för att de skulle delas ut till fattiga familjer i Ihushi med omnejd. Transporten med dunkarna anlände till Ihushi i början på augusti och utdelningen påbörjades en månad senare.

För den här första omgången av Solvatten i Ihushi ville IDC att dunkarna skulle spridas till institutioner (primärskolor och hälsocentraler), till ”mikroföretag” ledda av kvinnor (butiker & caféer) och till enskilda hushåll. Tanken var att det är viktigt att från början försäkra sig om att Solvatten används på rätt sätt och att information om fördelarna sprids till många bybor. I den här första

omgången valdes inte bara familjer som tillhör de allra

fattigaste, utan också några som kan fungera som opinionsbildare i området.

Mottagarna bjöds in till en utbildningsdag på IDC den 8 september 2015. Utbildningen leddes av IDC:s

ordförande Emmanuel Buguba, som själv haft en Solvatten i sitt hem sedan ett år och som tillsammans med sin fru kunde berätta hur man praktiskt använder dunken. Han kunde också personligen intyga att vattnet verkligen blir rent. De mottagare som inte hade möjlighet att komma till utbildningsdagen, har senare fått motsvarande genom- gång individuellt, i samband med att dunkarna lämnats ut.

I slutet på september var Vänföreningens sekreterare Lage Bergström i Ihushi på ett uppföljningsbesök. Tillsammans med Emmanuel Buguba besökte han några av dem som fått Solvatten-behållare, bl a Sabina Musukas familj. Han berättar så här:

Nesfor Nkondo (i röd T-shirt) och andra hustrun Sabina Musuka tillhör de mest fattiga i Ihushi, men det har inte alltid varit så. Nesfor är en driftig bybo som tidigare odlade ris samtidigt som han

hade bikupor. Men för tiotalet år sedan gick något snett med bina när han höll på att rensa kuporna. Massor av bin stack honom i ansiktet och det tog lång tid innan han blev återställd. Bl a hade han fått många stick i öronen och han tappade hörseln nästan helt och hållet.

När jag och Emmanuel kommer på besök hälsar han, men ursäktar sig och förklarar att hans hustru får föra familjens talan, eftersom han inte hör. När vi frågar om Solvatten, hämtar Sabina dunken och förklarar att hon har tagit som rutin att rena vatten två dagar av tre, och nu var det en dag då hon inte hade någon rening på gång. När hon använder behållaren hinner hon med tre omgångar vatten under en dag. Sedan hon fick dunken har det varit solsken alla dagar och reningen har fungerat mycket bra. Hon var nöjd och tacksam, för den källa där hon brukar hämta vatten är nästan torr ibland och då brukar vattnet inte smaka gott.

Sabina och Nesfor har nu blivit tvungna att ta hand om Nesfors 13 barnbarn (varav fyra tvillingar), vilket inte är så lätt för dem. Sabina berättar att det känns som en stor trygghet för henne att kunna ge barnen vatten som renats med Solvatten.

När vi lämnar familjen berättar Emmanuel för mig att Nesfor måste sälja sin mark och mycket av sina ägodelar efter olyckan. Familjen har det nu väldigt svårt, men han menar att dom vill klara sig själva och han är övertygad om att de kommer att ta väl hand om Solvatten-dunken.

Lage Bergström har skrivit en rapport till Soroptimisterna Sverige, där han berättar om fler besök hos familjer som fått Solvatten. Rapporten kan laddas ner här.