Byutveckling i Ihushi


"Utbildning är utveckling!" är ett slagord som blivit sanning i byn Ihushi i norra Tanzania. Genom olika utbildnings-satsningar, anpassade till olika gruppers behov, har byborna sett konkreta resultat. Det finns idag en ny förhoppning att "vi kan få det bättre här i byn".

Det är bybornas egen organisation, Ihushi Development Centre (IDC), som satsat på yrkesutbildning för ungdomar, förbätt-

ringar i förskola och primärskola, utbildning för kvinnogrupper, miljörådgivning, mikro-

krediter, hiv/aids-program, m m.


Vänföreningen Ihushi har samarbetat med IDC från starten. Vänföreningen fungerar som dialogpartner och rådgivare med grund-

principen att det är IDC som sätter målen och beslutar vad man vill åstadkomma inom en överenskommen budget. Vänföreningen bidrar både med råd för att det ska bli möjligt och med ekonomiskt stöd.

Initiativet till Ihushi Development Centre (IDC) togs 1999 av Emmanuel Buguba. Han såg som allra viktigast att satsa på ungdomarna i byn och att ge dem yrkesutbildning för en bra start i vuxenlivet.

Det började mycket enkelt, Emmanuel samlade en grupp ungdomar...

Vänföreningen Ihushi finns i byn Torsåker i Gästrikland och har idag 115 medlemmar från hela landet. Ordförande är Inger Wibergh, som startade föreningen 1999.