Körkortsutbildning

John Frimatus ingick i den första gruppen snickarelever på IDC:s yrkesskola och tog examen 2003.

Två år senare fick han chansen att ta körkort och har sedan arbetat som bilförare och varit ansvarig för IDC:s pick-up och lastbil.

John är en lugn och erfaren bilförare som har alla förutsättningar att bli en bra trafikskolelärare.


I flera år har Ihushi Development Centre (IDC) velat starta en trafikskola vid sin filial i närbelägna tätorten Kisesa. Det finns många unga män och kvinnor som vill ta körkort men närmaste trafikskola är inne i storstaden Mwanza. I dagens Tanzania är det en fördel att ha körkort när man söker jobb och många föräldrar är beredda att betala för att sonen/dottern ska lära sig att köra bil. Att starta en trafikskola är därför både en utvecklingsinsats och en möjlighet att öka IDC:s intäkter. Men att få myndigheternas godkännande för körkortsutbildningen har visat sig vara en tidsödande och mödosam process…

Redan 2014 reparerade IDC upp sin gamla röda pick-up så att den skulle bli i bra skick och duga som körskolebil. Med stöd av Vänföreningen Ihushi gjorde man också i ordning en lektionssal och skaffade informationsmaterial. Men den lärare som man preliminärt hade vidtalat att sköta undervisningen, hoppade av. Då valde man att satsa på sin egen chaufför, John Frimatus, och skicka honom på utbildning i Dar es Salaam för att han skulle få den formella kompetens som krävs. De här kurserna tog sin tid och inte förrän sommaren 2016 hade John sin trafikskolelärar-legitimation i handen. Men då hade regelverket för körskolor i Tanzania skrivits om, så att det nu ställs högre krav än tidigare på läromedel, lektionssal och trafikskolebilar.

I mars 2017 tog IDC och Vänföreningen Ihushi fram en handlingsplan för de förändringar som krävdes, t ex måste lektionssalen göras större och de nya läromedlen anskaffas. Dessutom ställs krav att trafikskolan ska ha två godkända övningsbilar. För att lösa det inom vår snäva budget köpte IDC en skrotbil för en symbolisk summa. John 

Frimatus och en kamrat renoverade bilen själva och i september 2017 godkändes IDC:s trafikskola av trafikpolisen som är ansvarig myndighet. Då kunde man på IDC med stolthet montera trafikskoleskylten på sina två bilar.

Men byråkratin tog inte slut med trafikpolisens godkännande. IDC:s trafikskola måste också vara registrerad hos skattemyndigheten, så att trafikskoleeleverna kan få de särskilda elevintyg som krävs för övningskörning på trafikerad väg. Därför dröjde det tilli januari 2018 innan John Frimatus äntligen kunde ställa sig i den nya lektionssalen med den första gruppen elever och börja undervisningen.