UMI - Umoja Mafundi Ihushi

Bahati Joseph tog examen på IDC 2006 och har arbetat som snickare sedan dess. På bilden arbetar han med en beställning på fyra fönster. Bahati är ordförande för UMI.

Umoja Mafundi Ihushi (UMI) betyder "Föreningen Ihushis hantverkare". Det är en förening som bildades i september 2014 av f d elever vid IDC:s yrkesskola. UMI har nu 57 medlemmar. Många av dem är idag framgångsrika hantverkare (snickare, murare, svetsare, skräddare, målare, takläggare) med en stor kundkrets och stabila inkomster. Det är vanligt att man arbetar gruppvis där grupperna fungerar som ett slags kooperativ. Var och en i gruppen har egna verktyg, men få har alla verktyg man behöver och därför lånar man av varandra. När någon i gruppen får ett jobb, t ex en snickare får en beställning på dörrar till ett husbygge, kommer han överens med en eller flera i gruppen om att göra jobbet tillsammans och dela på inkomsten. Det här samarbetet fungerar bra och det finns normer för hur man delar på vinsten för varje jobb, t ex att den som har kundkontakten får en större del.

På senare år har flera av de f d eleverna tagit emot IDC:s andraårselever för praktik. Det ska nu systematiseras i samarbete med UMI. Dessutom har UMI ett gemensamt sparlånesystem för sina medlemmar och man stöttar varandra med marknadsföring och kontakter. Tillsammans med IDC ska man också skapa former för vidare-

utbildning, både i respektive yrken och i

rollen som småföretagare. 

Pascal Kashonele är sekreterare i UMI. Pascal har arbetat som murare sedan 2005. Idag fungerar han närmast som byggmästare. Han tar på sig uppdrag att bygga t ex ett bostadshus och då organiserar han ett arbetslag med de murare, takläggare och snickare som behövs för uppdraget.

Många av de unga kvinnor som tagit examen på IDC är skräddare och arbetar hemma med sin symaskin. Bara ett fåtal av dem är med i UMI. Men det finns också flera som gått samman i grupper och startat syateljéer i området. De flesta av dem är medlemmar i UMI, t ex Sikuzani Emmanuel. Hon tog examen 2011 och arbetar nu i närbelägna tätorten Kisesa, tillsammans med en annan f d elev.