IDC:s förskolenätverk

Förskolenätverket genomförde i juni 2015 en fortbildningsvecka för de medlemmar som inte deltagit i de tidigare seminarierna.

Då var det IDC:s förskollärare, Helena Justine (bilden) och Gaudencia Mayayi som var kursledare.

Under 2013 påbörjades en fortbildningssatsning med seminarier för IDC:s två förskollärare och förskollärarna på nio kommunala förskolor i området. Fortbildningen blev oerhört uppskattad och blev ett lyft för alla deltagare. Den blev också starten till ett samarbete som sedan ledde fram till att IDC:s förskolenätverk startade 2014.

Nätverkets medlemmar träffas regelbundet för ett fortlöpande erfarenhetsutbyte och för att ta olika gemensamma initiativ som t ex ”Barnens Dag”. Nätverket har också organiserat fortsatta fortbildningsveckor för medlemmarna och man försöker påverka politiker och skolchefer i kommunen för att skapa bättre förutsättningar på de kommunala förskolorna. Det behövs verkligen, för situationen på de kommunala förskolorna är usla med alldeles för stora barngrupper (ofta mer än 100 barn per vuxen), olämpliga lokaler och brist på hjälpmedel. För de här diskussionerna med politiker och skolchefer är IDC:s förskola viktig som ett exempel för att visa på vad som är möjligt.