Ge stöd


Bli medlem

Medlemsavgiften i Vänföreningen Ihushi är 150:- för vuxna  och 20:- för barn och ungdom.

Betala till bg 497-2790 eller Swish 1232386779.

Ge en gåva

Ge en gåva genom att sätta in pengar på bg 497-2790 eller Swish 1232386779..

Skriv på talongen hur du vill att pengarna ska användas – som ett allmänt stöd, eller öronmärkt för ett visst syfte (t ex för förskolan eller yrkesutbildningen), se nedan.

Två prioriterade områden för 2019

IDC strävar efter att öka sina intäkter så att man kan klara den löpande verksamheten vid centret utan att vara bidragsberoende (läs mer). Hittills har man inte lyckats fullt ut med detta och vårt fortsatta stöd är därför betydelsefullt. Under 2019 har vi kommit överens med IDC om att prioritera två områden för vårt ekonomiska stöd.

•   Stöd till IDC:s förskola och förskolenätverket, bl a för att kunna fortsätta med satsningar

som ”Barnens Dag” och fortbildningsseminarier för förskollärarna (läs mer).

•   Stöd till yrkesutbildningen. IDC håller på att ställa om yrkesutbildningen i samarbete med

Umoja Mafundi Ihushi, UMI (”Föreningen Ihushis hantverkare”). UMI består av f d elever på IDC:s yrkesskola. Många av dem är idag framgångsrika hantverkare som under de senaste åren tagit emot IDC:s andraårselever för praktik. Steg för steg håller nu UMI:s medlemmar på att öka sitt ansvar för praktik och handledning.