Hiv/aids

Ihushi ligger i ett område som tidigt blev hårt drabbat av hiv/aids, även om det inte var något man pratade om i byn på 1990-talet. Men inom IDC började frågan diskuteras och 2002 startade man

en informationskampanj med en serie möten och seminarier på olika platser i Ihushi och i grannbyarna. Syftet var att "bryta tystnaden om hiv".

Under de följande åren drev IDC ett omfattande hiv/aids-program. S k "peer educators" (ungefär "kamratstödjare") spelade en viktig roll och hiv-testning var en viktig fråga.

Läs mer.

Hiv/aids-situationen har blivit väsentligt bättre på senare år, och IDC har anpassat sitt program till det. Idag har de hiv-positiva i området bildat en egen förening som stöttar varandra och agerar tillsammans för att förbättra sin situation. Men fortfarande har peer educators en avgörande roll, både för att informera om hiv och för att ge stöd till dem som drabbats.

Läs mer.


IDC:s ordförande, Emmanuel Buguba, med en kondom på ett seminarium 2003.

Varje år på Världsaids-dagen 1 december ordnar IDC olika aktiviteter för att uppmärk- samma epidemin. Bl a gör man hembesök hos de aids-sjuka. På bilden är det en grupp "peer educators" tillsammans med Emmanuel Buguba, som överlämnar gåvor till en kvinna som har aids.

Senare på Aids-dagen har man ett allmänt möte på IDC-centret med information, sång och dans.