Kvinnogrupper

De flesta som bor i Ihushi tillhör folkgruppen Sukuma som är kända för sina många grupper och sammanslutningar, inriktade för ömsesidigt stöd och samarbete för olika behov. Grupperna motiveras ofta av talesättet "umoja ni nguvu, utengano ni udhaivu", dvs "samarbete ger styrka, ensam är svag". Ihusni Development Centre (IDC)

(har knutit an till den här traditionen i sitt sätt att organisera kvinnogrupper. Varje grupp samlas kring en gemensam aktivitet, t ex att odla grönsaker, göra batiktyger, virka dukar (läs mer) eller tillverka energisnåla spisar (läs mer).

Grupperna fungerar dessutom som ömsesidigt socialt stöd – att vara medlem innebär att ställa upp för varandra och hjälpa till när någon behöver stöd. Varje grupp fungerar också som en liten kooperativ bank: Man sparar tillsammans och enskilda medlemmar tar lån och betalar ränta. Läs mer.

Nu (2018) finns 13 kvinnogrupper anslutna till IDC

med 10-20 kvinnor (och några män) i varje grupp.

IDC stöttar grupperna med seminarier,

studieresor, m m – i enlighet med gruppernas

behov och önskemål.   Batikgruppen bildades 2005. Först fick de hjälp av IDC att ordna en kurs i batikfärgning. Sedan har de fortsatt att arbeta tillsammans och nu är deras tyger efterfrågade i byn. Men tyvärr är färgerna dyra i inköp och gruppens intäkter kunde vara bättre. Gruppen försöker marknads-föra sin batik i tätorterna i närheten, i hopp om att nå en mer köpstark kundkrets, man har hittills haft svårt att hitta köpare. Vänföreningen Ihushi har stöttat gruppen genom att köpa in batiktyger för försäljning i Sverige.