Ifogong'ho

Traditionellt finns ett system för ömsesidigt ekonomiskt stöd hos folkgruppen Sukuma (som de flesta av byborna i Ihushi tillhör). Systemet kallas ifogonho, och tillämpas i IDC:s kvinnogrupper. Det fungerar som en kooperativ bank med mikrokrediter: Man sparar tillsammans i gruppen och enskilda medlemmar tar lån och betalar ränta.

När systemet infördes 2003 började man med att medlemmarna i varje grupp sparade 200:-  och IDC bidrog med 500:-. Sedan kunde medlemmarna börja låna från den gemensamma kassan för sina personliga behov. Lånen ska betalas tillbaka på kort tid och räntan är hög. Det fungerar alltså bara om lånen används till något som genererar en inkomst, t ex för att odla grönsaker för att sälja. Och så har det blivit: Alla grupperna har skött sina lån på ett bra sätt, vilket har inneburit att gruppernas gemensamma kapital har ökat successivt (eftersom räntan tillfaller dem själva i gruppen).

Vid starten fick gruppernas kassörer utbildning i bokföring och varje månad samlas grupperna till "ekonomimöte", då man gemensamt kollar bokföringen och betalar ränta på sina lån.

Efter bara tre år, 2006, hade grupperna tillsammans ett relativt stort överskott. Man beslöt då att köpa en gemensam majskvarn (bilderna här nedanför), som placerades i en byggnad alldeles utanför IDC:s lärocenter. Sedan dess ger kvarnen en liten men stabil inkomst varje månad som delas mellan grupperna.

Grupperna har under åren efter 2006 förändrats i och med att vissa medlemmar lämnat sin grupp, genom att de flyttat från Ihushi eller dött. Men nya medlemmar har valts in och man har framgångsrikt fortsatt med sitt Ifogon'ho-system, år efter år.