Stöd till ett nätverk av primärskolor

LAVISMO bjuder också in till gemensamma arrangemang.

T ex har man vid flera tillfällen anordnat en idrottsdag då barn från alla nio skolor samlas för att tävla i friidrott, fotboll och nätboll.

2003 tog IDC initiativ till ett nätverk av nio primärskolor i Ihushi och i grannbyarna. Nätverket kallar sig LAVISMO (Lake Victoria Schools Motivation) och stimulerar till samarbete mellan skolorna,

t ex genom temadagar för lärare. IDC stöttar nätverket och har bl a försett skolorna med skolkök, regnvattentankar och fruktträdgårdar, med syftet att eleverna ska få skolfrukost.