Nyhetsblad

Vänföreningen Ihushis ordförande Inger Wibergh skriver 2-3-4 gånger om året ett nyhetsblad där hon berättar om pågående utvecklingsarbete och om aktuella händelser i Ihushi och inom Vänföreningen Ihushi.

Nyhetsbladen trycks i 170 ex och skickas ut till medlemmar och intresserade – och de kan också laddas ner som pdf-filer här bredvid.
Här bredvid finns också ett informationsblad

med en sammanfattning av utvecklingsarbetet

i Ihushi under 1999-2012.