Regnvattentankar

Att samla regnvatten är en bra metod om man har tillgång till byggnader med plåttak. Regnvatten är rent och det kan ledas från taken till särskilda vattentankar. I tankarna kan vattnet sparas flera månader. Men det är en konst att bygga hållbara vattentankar i betong utan att använda för mycket cement och armeringsjärn, som ju är dyra material i Tanzania. 2003 lärde sig Ihusni Development Centre (IDC) en bra byggmetod genom ett samarbete med tekniker från ett projekt i Kenya. Med stöd av de kenyanska teknikerna byggde man två vattentankar på IDC:s lärocenter. De finns kvar idag och är helt intakta!

IDC har genom åren byggt ett 80-tal regnvattentankar av den här typen, både mindre tankar

(på 5-10 m3) för enskilda hushåll och större tankar (på 25-60 m3) för skolor och hälsokliniker. Vattentanken på bilden byggdes 2008 vid en hälsoklinik i en av grannbyarna.

Murareleverna på IDC:s yrkeskola lär sig tekniken i sin praktikundervisning. När IDC får kontrakt på ett nytt tankbygge får de vara med och bygga tankarna under ledning av skickliga arbetsledare.

Nu har IDC ett grundmurat rykte om att vara experter på regnvattentankar! T ex fick IDC i februari 2013 ett kontrakt på sju vattentankar i granndistriktet Kwimba, läs mer.

Klicka på "Så bygger man" till vänster, för att se de olika stegen när IDC bygger vattentankar.

Under 2015 tog IDC fram en handbok om sin metod att bygga tankar billigt och effektivt. Handboken bygger på bilder med kortfattade texter på swahili och har ställts samman av Emmanuel Buguba och Lage Bergström. I nr 4-2016 av Habari (Svensk-Tanzaniska Föreningens tidskrift) presenteras handboken. Habari-artikeln kan laddas ner här.