"Skolan möter världen"

"Skolan möter världen" är en årlig konferens som arrangeras av Sida, Den Globala Skolan och Universitets- och högskolerådet. Konferensen handlar om globala frågor och riktar sig till lärare och skolledare. För årets konferens, som genomfördes 16-17 maj, hade arrangörerna valt två fokusområden: mänskliga rättigheter och yrkesutbildning. 

Konferensen samlade ca 300 deltagare och bland de inbjudna talarna fanns bla biståndsministern och Sidas general-direktör liksom människorättsaktivister, utbildare och forskare från bl a Burma, Israel och Uganda – men också svenska ungdomar som gav exempel på hur de arbetat med internationella frågor i skolan.

Yrkesutbildning var huvudfrågan under konferensens andra dag. Ungdomsarbets-lösheten håller på att bli ett av de största

problemen i världen och bristen på yrkes- utbildning är en  av orsakerna. På konferensen diskuterades vad slags utmaningar det innebär globalt sett – och vad slags lösningar som finns.

Professor Kenneth King (Centre for African Studies, Skottland) redovisade i sin föreläsning slutsatser från olika globala studier om yrkesutbildning från flera oberoende organisationer (bl a FN-organen UNESCO och ILO, Världsbanken, m fl). Rapporterna är sinsemellan olika, men alla visar på en återkommande brist i dagens nationella skolsystem: Det är ett stort glapp mellan vad de unga lär sig i skolan och arbetslivets krav på yrkeskunnande.

Fagil Mandy (ordförande för Uganda National Education Board) berättade hur Uganda har uppmärksammat de här bristerna och nu är mitt inne i en radikal förändring av läroplanerna på alla nivåer inom skolsystemet. Ambitionen är att ungdomarna ska ha bättre yrkesfärdigheter när de lämnar skolan:  "Skilling Uganda".

Erfarenheterna från Ihushi togs upp på konferensen som ett exempel på hur lokala initiativ kan bidra till att förbättra situationen för ungdomar.  IDC:s ordförande Emmanuel Buguba var inbjuden att medverka, men

han hade tvingats tacka nej av hälsoskäl. I stället redovisades erfarenheterna av Lage Bergström.

Foton på denna sida: Mattias Landin, Universitets- och högskolerådet.