Förskolan vid IDC

IDC driver en egen förskola med 35 barn (5-6 år) från familjer som bor i närheten av centret. Barnen är på förskolan på förmiddagarna kl 08-12. Två personal, Helena Justine och Gaudencia Mayayi, håller i verksamheten. De har ingen formell förskollärarutbildning, men de tar hand om barnen på ett fint sätt – med både värme och auktoritet. Varje dag har de ett varierat program för barnen, utomhus och inne. Läs mer.

Det finns flera kommunala förskolor i Ihushi och i grannbyarna, men resursbristerna är påtagliga,

t ex är det inte ovanligt att en personal har hand om 80-100 barn. För att stimulera till förbättringar, har IDC bjudit in de andra förskolorna till kontaktdagar. Under 2013 inleddes en gemensam fortbildningssatsning (läs mer). Året efter bildades ett förskolenätverk som nu har 15 förskolor som medlemmar.