Ihushi Development Centre

Det första årets yrkesskolelever fick i sin praktik bygga det första huset på IDC:s lärocenter. Så har det fortsatt: Idag finns tio byggna-der på på centret, alla byggda av ungdomarna på yrkesskolan.

Initiativet till Ihushi Development Centre (IDC) togs 1999 av Emmanuel Buguba. Han hade några år tidigare lärt känna Inger Wibergh och Lage Bergström från Torsåker i Sverige. Det som Emmanuel såg som allra viktigast var att satsa på ungdomarna i byn, att ge dem yrkesutbildning för en bra start i vuxenlivet. Inger & Lage lovade att ge stöd för det och bildade på sin hemmaplan i Torsåker Vänföreningen Ihushi. Med löftet från Sverige i ryggen, vågade Emmanuel ta de första stegen till det som har blivit ett framgångsrikt lärocenter.

Det började mycket enkelt, Emmanuel samlade en grupp ungdomar till sitt hem i byn. Ett sädes-magasin blev klassrum och den praktiska undervisningen gavs utomhus. Som lärare anlitade han tre duktiga hantverkare (en snickare, en murare och en skräddare). De hade ingen pedagogisk utbildning men ett stort engagemang och det gav yrkesskolan en god start.

Idag, 15 år efter starten, är IDC inte bara en yrkes-

skola utan en utvecklingsresurs för alla i Ihushi och grannbyarna Sese, Matale och Busekwa, med sammanlagt 14,500 invånare. Nu finns en egen förskola, man anordnar seminarier, organiserar kvinnogrupper, håller i ett hiv/aids-program, ger stöd till primärskolorna, ger råd i miljöfrågor – och mycket mer.Emmanuel Buguba