Välutrustat lärocenter

IDC:s lärocenter i Ihushi har steg för steg byggts ut och förstärkts med utrustning av olika slag. 

T ex finns en samlingslokal som används både för IDC:s egna seminarier och för andra möten och kurser.

När samlingslokalen byggdes 2004, utrustades den med solpaneler för belysning, DVD-spelare,

m m. Några år senare byggdes elsystemet ut med fler solpaneler och en  dieselgenerator så att det blev möjligt att elektrifiera samtliga byggnader på centret, inklusive en ny snickarverkstad med elektriska maskiner. Då blev det också möjligt att satsa på en lokal för datautbildning.

Sedan 2011 finns på centret tio olika byggnader för olika behov: yrkesskolan med sysalar, snickar-verkstad, teoriklassrum och lärarrum, förskola, skolkök, gästhus, samlingslokal med kontorsrum

café och butik, samt ett "business centre" med kopiering och datasal. IDC har också två fordon, en pick-up och en lastbil. Det betyder att IDC:s lärocenter är välutrustat för att kunna ta sig an nya utmaningar i takt med att bybornas situation förändras och nya behov prioriteras.