Yrkesskolan vid IDC

"Om våra ungdomar får yrkeskunskaper så kan dom bli en kraft för att utveckla samhället", hävdade Emmanuel Buguba, när han 1999 menade att IDC:s första satsning skulle bli en yrkesskola. "Annars kommer ungdomarna att söka sig till städerna, där många kommer att hamna i slumområden och bli en börda för landet." 

Nu driver IDC en välfungerande tvåårig yrkesskola med 25-30 elever i varje årskurs. Skolan ger inte bara yrkeskunnande – som skräddare, snickare, murare eller svetsare – utan också självförtroende och en ömsesidig respekt som unga män och kvinnor. Och precis som Emmanuel förutsåg är de här ungdomarna nu en värdefull kraft för fortsatt samhällsutveckling – både i Ihushi och angränsande byar och tätorter.

En artikel om IDC:s yrkesutbildning publicerades i nr 4/2013 av HABARI, Svensk-Tanzaniska Föreningens tidning. Artikeln hade rubriken "Yrkesutbildning i Ihushi – exempel att lära av" och kan laddas ner här.

Praktiska övningar på skolan är nödvändiga men inte tillräckliga. Eleverna behöver också praktik i "riktiga jobb". Därför tar IDC sig an olika uppdrag, t ex att bygga regnvattentankar eller tillverka skolbänkar eller sy upp skoluniformer för försäljning. De här uppdragen bidrar också till IDC:s egna intäkter. Läs mer om ett sådant uppdrag i Kwimba District, våren 2013.

IDC anstränger sig också att hjälpa eleverna att få praktik efter examen... Läs mer.

Thomas Joseph

(i mitten) är snickarlärare och samordnare för yrkesskolan. Här tillsammans med två elever som visar upp ett bord de gjort som "gesällprov".