Vänföreningen Ihushi

Eva-Britt Dandanell

Jan-Erik Magnusson

Vänföreningen Ihushi bildades 1999 med syfte att verka för ömsesidiga kontakter mellan Sverige och Tanzania – genom att bygga vidare på den vänskap som redan fanns mellan personer i Torsåker och i Ihushi. Idag har Vänföreningen 115 medlemmar från hela landet. Styrelsen består av Lage Bergström, Eva-Britt Dandanell, Ylva Derfer, Birgitta Lindgren, Jan-Erik Magnusson, Ulla-Britt Norlin och Inger Wibergh (ordf).

Under åren sedan 1999 har vi haft ett nära samarbete med Ihushi Development Centre (IDC) i syfte att stötta deras ansträngningar att skapa utveckling i Ihushi och angränsande byar. Vänföreningens ekonomiska stöd har grundats på bidrag från Forum Syd och Sida (Lake Victoria Initiative) i kombination med gåvor och stöd från Vänföreningens medlemmar och sympatisörer.

På hemmaplan i Torsåker har vi informerat om utvecklingsarbete och om förhållanden i Tanzania med utgångspunkt från situationen i Ihushi. Vänföreningen har arrangerat "temadagar" och "Afrika-kvällar" och vi har medverkat i kurser/seminarier/informationsmöten etc som arrangerats av andra, bl a Studieförbundet Vuxenskolan, Globala Skolan, Färneboskolan och Västerbergs

Folkhögskola,Torsåkers Församling, Rotary, Lions m fl.

I maj 2013 medverkade vi på konferensen "Skolan möter världen" i Stockholm (läs mer).

I januari 2015 deltog vi i en referensgrupp inom Forum Syd angående ett studiematerial om rättighetsbaserat bistånd (läs mer).

Vid tre tillfällen har grupper från Ihushi besökt

Torsåker, besök som varit mycket värdefulla

för att öka den ömsesidiga förståelsen

och underlätta samarbetet (läs mer).

Inger Wibergh och Ylva Derfer

Ulla-Britt Norlin och Birgitta Lindgren