Kontakt människor emellan

Vi är många som genom Vänföreningen Ihushis arbete  har fått personliga relationer med människor i Ihushi – genom de ömsesidiga besöken, men också genom brev, foton och hälsningar. Ett exempel är kontakterna kring virkgarner, läs mer.

Närkontakt människor emellan ger nya tankar, väcker

känslor och stimulerar till initiativ. Det finns många

exempel på det från de 16 åren av samarbete mellan

Vänföreningen Ihushi och Ihushi Development Centre.

I samband med att skolåret avslutas får yrkeskolelever-

na och förskolebarnen var sin T-shirt från svenska företag. Om tröjorna är tillräckligt många, får också IDC:s personal var sin.

Det här har blivit en trevlig tradition som samtidigt är en markering av samarbetet mellan Sverige och Tanza-

nia.