Solvatten

Solvatten är en mycket uppmärksammad svensk uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. En Solvatten består av en dubbelsidig svart plastbehållare där varje sida rymmer fem liter, dvs totalt 10 liter vatten. Om man fyller behållaren med odrickbart

vatten och lägger den i solen (som på bilden här bredvid) renas vattnet genom värme och solens ultravioletta strålar. Inga kemikalier används. Efter 2-6 timmar är vattnet drickbart och kan användas till matlagning eller hygien. Läs mer på <www.solvatten.org>.

Hösten 2013 hade Lage Bergström (sekreterare i Vänföreningen Ihushi) med sig en Solvatten-behållare till Ihushi och visade den för ledningsgruppen på Ihushi Development Centre (IDC) och för en av kvinnogrupperna. De flesta hushåll i Ihushi tar idag vatten från en grävd brunn och det måste kokas innan man vågar dricka det. Kokningen tar tid och kräver mycket brännved som ju är en bristvara. När Lage berättade om Solvatten-reningen blev alla väldigt intresserade och ville gärna ha var sin egen behållare – även om man menade att det måste vara något hokus-pokus med en svart dunk som kunde rena vattnet...

Men när priset för en behållare blev sagt, tystnade kvinnorna och började prata om annat. En Solvatten kostar nämligen ca 800:- (plus kostnader för frakten) och det uppfattade kvinnorna som en otänkbar investering. Men när IDC:s ledare diskuterade vidare, kunde man ändå konstatera att priset kanske inte är omöjligt om man jämför med kostnaden för brännved. Men man måste vara mycket övertygad om behållarens förtjänster för att vara beredd att göra en sådan satsning.

Sedan dess har vi i Vänföreningen sökt en möjlighet att finansiera inköp av Solvatten-behållare för att sprida bland kvinnor i Ihushi så att de får pröva den här reningsmetoden och upptäcka fördelarna. I januari 2015 fick vi kontakt med Soroptimisterna Sverige och hörde att de har ett projekt för att  sprida Solvatten-behållare till kvinnor i Afrika.

Soroptimist International är en världens stora politiskt oberoende kvinnoorganisationer. Namnet kommer från latinets ”soror optima” som kan översättas till ”systrar för det bästa”. I Sverige finns 50 klubbar med yrkesverksamma kvinnor som enligt stadgarna arbetar för ”jämställdhet, utveckling och fred genom aktivt systerskap”. Läs mer på <www.soroptimistsweden.se>.

Vi tog kontakt med Soroptimisternas projektgrupp. Och till vår stora glädje har de beslutat att samarbeta med Vänföreningen Ihushi och finansiera ett antal Solvattenbehållare. I början på augusti 2015 anlände en första transport av 72 behållare. Läs mer om hur de behållarna togs emot i Ihushi.

Under 2016-2017 har ytterligare tre transporter med Solvatten skickats till Ihushi. Nu finns Solvatten-behållare i vart 10:e hushåll i området. Läs mer!

I januarinumret 2016 av den tyska Soroptimist-tidningen Soroptima Intern finns en artikel om Solvatten och stödet till Ihushi. Tidningen kan laddas ner här (artikeln finns på sid 24-25).